Clubul de Engleză

(coordonator: Cornelia Teisi)

Dorim să oferim fiecărui copil ocazia de a se exprima, de a-şi decoperi şi valorifica talentele, de a-şi depăşi slăbiciunile, prin experienţe pozitive şi autocunoaştere. Punem accent pe calitatea procesului educativ, care va urmări nu doar dezvoltarea cognitivă a copilului, ci şi cea emoţională. Activităţile organizate la Clubul de Engleză au ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor de a învaţa o limbă străină şi totodată dezvoltarea stimei de sine şi manifestarea creativă a personalităţii copilului.


Copiii sunt implicaţi în activităţi de creaţie (arts & crafts), socializare (jocuri comunicative/conversaţii ), cooperare (proiecte de grup) şi cel mai important: învaţă limba engleză într-o manieră naturală, degajată cu mult farmec şi voioşie.

Despre coordonator:

Cornelia Teişi a absolvit Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Limba şi Literatura Româna - Limba şi Literatura Engleză şi a intrat în comunitatea AXIA Craiova în anul scolar 2005-2006.